Privéles/kind met beperking

Privé lessen

Het kan zijn dat kinderen net wat meer indivduele aandacht nodig hebben. De Oerbron biedt privélessen aan om kinderen verder op weg te helpen naar een diploma.

Kinderen met een beperking

Veel kinderen met een beperking kunnen wel leren zwemmen. Voor die kinderen verzorgt De Oerbron zwemlessen in Amsterdam. 

In het water ben je minder zwaar en beweeg je gemakkelijker. Water is bij uitstek geschikt voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand om te leren zich te bewegen, evenwichtsgevoel te ontwikkelen en te leren zwemmen. Hieronder verstaan we de kinderen die één op één begeleiding nodig hebben en vaak een lichamelijke-, geestelijke-, visuele- of audiobeperking hebben. De zwemonderwijzers zijn bevoegd om les te geven aan kinderen van deze doelgroep.

"We have really been enjoying the sessions with Susan, she is terrific with Katya and has made great progress!"

Meezwemmen met uw kind

Het meezwemmen van een ouder tijdens de lessen behoort tot de mogelijkheden. De wisselwerking tussen ouder en kind kan een ondersteuning zijn voor verdere ontwikkeling van het kind in het water.

Doelstelling:

  • Het vrij en veilig voelen in het water
  • Het zelfstandig bewegen in het water
  • Het halen van een eventueel zwemdiploma

We zullen de lessen zo inrichten dat kinderen met een bepaalde beperking bij elkaar gezet worden. Denk dan aan 1 docente op 2 kinderen met eventueel ouders of 2 docenten met 3 kinderen met eventueel ouders.

Reade project

Sinds mei 2016 zijn geven we lessen aan kinderen met een meervoudige handicap. Dit is het zgn. Reade project. De lessen worden gegeven in samenwerking met het revalidatiecentrum Reade en het Jan van Bremen instituut in Amsterdam. Lessen op de woensdag in het Plaza Mercator.

Algemene voorwaarden

Zie voor onze voorwaarden: Algemene Voorwaarden individuele lessen.