Doel en inhoud

Inhoud van de lessen

In de zwemlessen is het bijbrengen van een aantal zwemtechnische aspecten, die maken dat een kind zichzelf gaat leren redden in water, erg belangrijk. Vanaf de kleinsten is hier al aandacht voor. Even zo belangrijk is de aandacht en het bewustzijn voor wat er speelt in de ontwikkeling van het kind in de relatie met zijn ouder(s). Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen speciale manier in zijn eigen tijd. Dat vraagt geduld en een fijngevoeligheid van de ouder en de docent. Er is een subtiel spel gaande van begeleiden en ondersteunen, los laten en meenemen, vrijlaten en grenzen stellen, ruimte geven en initiatief nemen, momenten van rust creëren en uitdagen, reageren of juist even afwachten. Het Ouder en Kind zwemmen is een prettig sociaal gebeuren. Veel kinderen zien reikhalzend uit naar hun wekelijkse zwemles. Een les bestaat uit een combinatie van spel en gerichte oefeningen. De docenten houden de ontwikkeling van de kinderen bij. Die gegevens worden dan gebruikt om het niveau voor een volgende groep te bepalen. De lessen zijn doorlopend. Als een kind toe is aan het volgende niveau, dan zal dat door de docente meegedeeld worden.

Doel van de lessen

 • het watervrij maken van uw baby/peuter                                                  
 • het aanleren van verschillende manieren van drijven
 • een eerste kennismaking met andere kinderen in groepsverband
 • het stimuleren van groepscontact
 • het stimuleren van de motorische ontwikkeling
 • intensiveren van het contact tussen ouder en baby/peuter
 • het bieden van de mogelijkheid om een natuurlijke manier van voortbewegen in het water te ontwikkelen

Docenten 

De docenten die les geven leiden wij zelf op. De manier waarop lesgegeven wordt hebben wij in de loop der jaren zelf ontwikkeld tot een eigen vorm. Gemiddeld zijn er 9 docenten in dienst, naast een aantal docenten in opleiding. Het merendeel is vrouw en zwemt bij ons of heeft bij ons gezwommen. Nieuwe docenten zijn altijd welkom. Een specifieke vooropleiding is niet nodig.

Inschrijven 

Als u belangstelling heeft en zich wilt inschrijven voor de cursus ouder-en-kind zwemmen dan kunt u dit het beste doen via het inschrijfformulier. U krijgt automatisch een bevestiging dat uw inschrijving ontvangen is en een uitleg over de verdere gang van zaken. 

"Ha Arjan, en alle andere medewerkers,
Ik wilde jullie even laten weten hoe ons zoontje van 3 reageerde toen hij vandaag in de sloot viel. We zwemmen met beide kinderen al jaren bij jullie. Vandaag waren Elias van 3 en grote broer Immanuel van 6 bij een slootje kroos aan het scheppen. Ik was vlakbij maar keek niet naar ze. Opeens hoorde ik een plons en Immanuel zei: "Elias ligt in de sloot!" Ik rende er naartoe en zag hem languit voorover in de sloot liggen, met alleen nog een stukje van zijn hoofd boven water. Maar het allereerste wat hij deed was zich omdraaien, de kant pakken en eruit klimmen. Ik hoefde eigenlijk niks meer te doen. En mijn eerste reactie was te zeggen: "Goed gedaan!" Zo stonden we, geschrokken maar ook kalm, weer op de kant. Elias was pikzwart en zat van top tot teen onder het kroos, en hij vertelde dat hij was misgestapt en in het water was gevallen en dat hij toen eerst had gedacht: "Wat moet ik doen?" en vervolgens: "de kant pakken!" En dat heeft hij gedaan. Ook het 'goed gedaan' zeggen bleek hierbij belangrijk, want ik bleef dus heel kalm en benaderde het positief, en hij bleef daardoor ook rustig en heeft geen traan gelaten. Zowel zijn als mijn reactie waren goed ingetraind. Ik ben jullie dankbaar dat jullie dat altijd weer zo goed met ons oefenen. Want het blijkt dus echt te werken. 
Zouden jullie dit verhaaltje in elk geval even naar zijn huidige juf, Ingrid, willen doorsturen? Die vindt het vast fijn om te oren hoe hij zich heeft gered.

Hartelijke groeten,
Talitha van der Spek

ouder en kindzwemmen

Survial les 

Die doen wij niet. De surival les is er op gebaseerd de grenzen van een kind op te zoeken en te overschrijden zodat het kind leert zelfredzaam te zijn. We kiezen hier bewust niet voor. Ons uitgangspunt is dat kinderen spelenderwijs, met plezier en vertrouwen ook geleerd kan worden om watervrij en zelfredzaam te worden. Daarvoor hoeven geen grenzen overschreden worden die kunnen lijden tot een afkeer van water en zwemmen en in sommige gevallen een traumatische ervaring blijkt te zijn. De vraag die ouders zich zouden moeten stellen; voor wie is een survival cursus nu echt?

Kwaliteit

De lessen die wij aanbieden hebben een duidelijke opbouw en programma. We gaan uit van leeftijdsgroepen en de opzet daarvan is gekoppeld aan het ontwikkelingsniveau van de kinderen. We geven les in kleine groepen variërend van ca. 10 kinderen op een vast moment en met een vaste docent. We geven les in kleine zwembaden die warm zijn (ca. 32 graden) en een beweegbare bodem hebben waardoor wij vrerschillende soorten oefeningen kunnen aanbieden aan ouder en kind.

Traject

U  kunt elk gewenst moment instromen maar hoe eerder u begint des te beter. U kunt bij ons beginnen vanaf 2 maanden tot en met 5 jaar. Daarna kunt u doorstromen naar het diplomazwemmen. 

Huisregels

Voor ieders veiligheid, de goede orde en vanuit hygiënisch oogpunt hebben het zwembad en de Oerbron een aantal regels opgesteld over het reilen en zeilen in en rond het zwembad. U bent verplicht zich aan deze regels te houden en de aanwijzingen van docenten op te volgen. Voor de nieuwe cursisten maar zeker ook mensen die al langer bij ons zwemmen hier de belangrijkste regels in het kort:

Rescue zwemmen

De grootste doodsoorzaak bij baby's en peuters is een sterfgeval door verdrinking. Het blijkt dat baby's en peuters door de onbekendheid met water in paniek raken als zij in het water vallen. Raken zij te water dan treedt er een verkramping op. De baby of peuter is dan niet meer in staat om te handelen en verdrinkt. Soms in water van nog geen 15 centimeter diep. kKnderen gaan gekleed het water in. Door dit een keer mee te maken, leert de ouder wat er gebeurt als een kind met kleding aan te water raakt en maakt het kind kennis met deze situatie waardoor de kans op paniekreactie afneemt. De zelfredzaamheid in die situatie wordt getraind. Per leeftijdsgroep verschilt dit natuurlijk. 

Spullen kwijt

Neem zo min mogelijk waardevolle spullen mee naar het zwembad. Waardevolle spullen kunt u in een kluisje doen of, als er geen kluisjes zijn, meenemen het zwembad in. Mocht U kleding e.d. kwijt zijn: in elk zwembad hebben wij een mand met gevonden voorwerpen. U kunt de docente vragen om daar even in te kunnen kijken. Waardevolle spullen als brillen, horloges, mobiele telefoons, laptops geven wij af bij de receptie van het zwembadof nemen mee naar huis.

Afwezigheid

Mocht u een les niet kunnen komen, laat het ons dan even weten. De zwemdocentes houden de presentie en ontwikkeling van uw kind bij. Als u langere tijd niet gekomen bent, zal de zwemdocente contact met u opnemen. Het is helaas niet mogelijk lessen in te halen.

Niet doorgaan van lessen

 • Als de eigen docente niet in de mogelijkheid is om les te geven dan zorgen wij voor vervanging.
 • Als een les niet door kan gaan dan proberen wij de les op een ander tijdstip in te halen.
 • Als de les niet door kan gaan en het lukt niet (door zwembad of planning) deze te vervangen, dan is er sprake van overmacht. Te denken valt aan storm(schade), electriciteitsstoringen, aanslagen en andere rampen. De les vervalt dan.
 • Eventuele restitutie van cursusgelden wordt verdisconteerd met het cursusgeld van de aankomende cursus.