FAQ Diplomazwemmen

Hieronder een overzicht van de meeste gestelde vragen. Zit uw vraag er niet bij; bel dan met 035-5316733.

Wanneer kan er met het diplomazwemmen begonnen worden?

We starten met de lessen vanaf 5 jaar. We spreken eerst een gratis proefles af voordat uw kind definitief wordt ingedeeld.

Hebben jullie een (lange) wachtlijst?

Over het algemeen niet. Kinderen stromen redelijk snel door.

We zwemmen nu bij het Ouder en Kindzwemmen. Als we door willen, hoe gaat dat dan in zijn werk?

Als uw kind al lessen volgt in het  Ouder en Kindzwemmen, dan wordt er automatisch doorgestroomd. U krijgt voorrang voor een plek in het diplomazwemmen omdat uw kind al hij ons zwemt.

Hoe kunnen we ons kind inschrijven?

Dat kan het beste via het inschrijfformulier op de website; inschrijfformulier. U krijgt dan automatisch een bevestiging. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

In de eerste groep zwemmen de ouders nog mee. Hoe lang duurt dat?

In de Potvissen groepen zwemmen ouders nog mee. Dit om er voor te zorgen dat kinderen zonder drijfmiddelen zelfstandig kunnen gaan drijven. Als kinderen dat kunnen, dan nemen we afscheid van de ouders. Hoe lang dat duurt is afhankelijk van de ontwikkeling van uw kind.

Hoe lang duurt het voordat kinderen een A, B en C-diploma halen?

Voor het A-diploma gemiddeld 60 lessen omdat er vanuit gegaan wordt van een brede basis. Daardoor duurt het halen van een B- en C-diploma veel korter, elk gemiddeld 15 tot 20 lessen. Let op dit is een gemiddelde. Per kind dat dit verschillen.

Jullie zijn duurder dan andere zwembaden en sommige zwemscholen. Hoe komt dat?

We maken andere keuzes. We zwemmen in kleine zwembaden met kleine groepen.

Hoe groot zijn de groepen?

Dat is een afhankelijk van het zwembad. We werken met 1 docent(e) met 8 kinderen of met 2 docenten met 2 groepen van 6. Soms is de groep iets groter en soms iets kleiner. Dat hangt af van de doorstroming.

Hoe vaak wordt er afgezwommen en waar?

We organiseren 6 keer per jaar het proefzwemmen en afzwemmen in het wedstrijd bad van het De Miranda. De data voor proef- en afzwemmen staat vermeld bij Afzwemdata. De data staan vast. Zorg dus dat u deze tijden vrij houdt. Als u niet kunt proefzwemmen, dan kunt u ook niet gaan afzwemmen.

Als we vragen hebben over de voortgang en ontwikkeling van de kinderen, bij wie kunnen we dan terecht?

Tijdens de les is er niet veel ruimte om zaken door te spreken. U kunt het beste een mail sturen naar zwemles@oerbron.nl. Wij zullen de vragen en opmerkingen dan doorspelen naar de docent(e).

Hoe gaat de betaling?

U betaalt per 10 lessen die u voor aanvang betaald moet hebben. Het is dus géén zg strippenkaart die u het hele jaar kunt gebruiken. We vragen uw IBAN nummer voor automatische afschrijving. Dit nummer gebruiken we alleen als u bent ingedeeld. Daarnaast rekenen we eenmalig € 10 inschrijfgeld maar die betaalt u pas als u ingedeeld bent.

Is er een opzegtermijn?

De lessen zijn doorlopend en gaan door totdat u via de mail opzegt. U heeft dan een maand opzegtermijn.

We hebben eerder bij De Oerbron gezwommen. Betaal dan weer opnieuw inschrijfkosten?

Als dat binnen een jaar na opzegging is, dan niet.

Organiseren jullie ook een snelcursus?

Nee. We geven wel privélessen (privéles). Zie daarvoor elders op onze website: snelcursus.

Kunnen gemiste lessen ingehaald worden?

In principe niet. In een enkel geval is het wel mogelijk als een andere groep niet vol is. We gaan daar wel ons best voor doen.

De verschillende zwemklasjes hebben nummers. Is dat een oplopend niveau?

Nee. De nummering is voor ons zelf om de groepen uit elkaar te houden.

Hoe weten we wanneer ons kind door kan gaan naar de volgende groep?

De docente zal dat op een gegeven moment aan u doorgeven. U krijgt ook nog een mail van ons.