Doel en inhoud

Het diplomazwemmen is anders dan het ouder- en kind zwemmen.  Bij het ouder- en kindzwemmen hebben wij de volle vrijheid ons eigen programma uit te voeren. Bij het diplomazwemmen ligt dat anders. Dat is meer afgekaderd en moet voldoen aan bepaalde eisen. Binnen een bepaalde tijd moet een prestatie geleverd worden; het behalen van een diploma. Toch zijn we in staat om op onze eigen manier de lessen diplomazwemmen in Amsterdam aan te bieden.

Goed leren zwemmen

Het goed leren zwemmen is in Nederland, met ons vele water, letterlijk van levensbelang. Niet alleen vanwege de eigen veiligheid of die van anderen maar ook omdat veel vrije tijdsbesteding en sport direct of indirect met water te maken hebben. Daarom kiezen veel mensen ervoor hun kind zo snel mogelijk aan te melden voor zwemlessen. Het behalen van een diploma geeft vertrouwen, zowel voor het kind als voor de ouders.

Inschrijven 

Als u belangstelling heeft en zich wilt inschrijven voor het diplomazwemmen dan kunt u dit het beste doen via het inschrijfformulier. U krijgt automatisch een bevestiging dat uw inschrijving ontvangen. Daarna wordt er contact met u opgenomen is en een uitleg over de verdere gang van zaken. 

Plezier in het zwemmen

Voorop staat de persoonlijke benadering vanuit de visie dat kinderen ook plezier in het zwemmen moeten hebben. Kinderen die met tegenzin naar het zwembad gaan, leren minder snel en krijgen een weerzin tegen het zwembad en water in het algemeen. Dat kan niet de bedoeling zijn.

"Maak ik meteen van het moment gebruik om aan te geven dat ik erg enthousiast ben! Wat een liefdevolle bedreven juffen (en meester) die in korte tijd ver komen. Top!"

Traject diplomazwemmen in Amsterdam

U start met een voorbereidende groep diplomazwemmen de Potvissen. Deze groep is verdeeld in 2 niveaus: watervrij en niet watervrij. Onder watervrij verstaan wij dat kinderen zonder drijfmiddelen kunnen drijven, onder water durven te gaan en zelfstandig eenvoudige opdrachten kunnen uitvoeren. Kinderen hebben van nature een eigen drijfvermogen. In de Potvissen lessen gaan we dat samen met de ouders verder ontwikkelen. Deze lessen doen we samen met een ouder in het water. Als uw kind zelfstandig kan drijven, dan nemen we afscheid van de ouders. Hoe lang dat duurt is afhankelijk van het ontwikkeling van uw zoon of dochter. Daarna kan er doorgestroomd worden naar de Zeesterren groepen waarin we afzonderlijke zwemslagen beoefenen op weg naar het A-diploma.

 • Potvissen niet watervrij                   watervrij maken
 • Potvissen watervrij                         zelfstandig kunnen drijven en eenvoudige been techniek
 • Zeester                                        beenslag
 • Rivier Kreeft                                 armslag
 • Vliegende Vis                                combinatie arm- en beenslag
 • Zeeanemoon                                 voorbereiding op A diploma
 • Zeepaard                                     voorbereiding op B diploma
 • Zeehond                                      voorbereiding op C diploma

Meer informatie over het diplomazwemmen in Amsterdam

Inhoud van de lessen

De inhoud van de lessen ligt grotendeels vast: ENVOZ (overzicht diplomazwemmen). Kijk naar A-B-C zwemsurvival diploma. 

Doel van de lessen Potvissen

 • het watervrij maken van uw kind
 • het stimuleren van groepscontact
 • het op een gedegen en geduldige manier aanleren van de schoolslag
 • het op een gedegen en geduldige manier aanleren van de borst- en rugcrawl
 • het kind te leren zwemmen, vertrouwder en zelfredzaam te maken in het water                                              

Is uw kind 4 jaar dan is het aan te raden in te stromen in het ouder en kindzwemmen (inschrijfformulier) en daarna door te gaan naar het diplomazwemmen welke vanaf 5 jaar begint. Voor deze leeftijd is gekozen omdat de meeste kinderen dan een voldoende lichamelijke ontwikkelijg hebben doorlopen om de zwemslagen aan te leren. Verder is het van belang dat kinderen in staat zijn te luisteren en zelfstandig eenvoudige opdrachten kunnen uitvoeren. Soms zijn kinderen van die leeftijd nog speels. Daar is natuurlijk niets mis mee. Het is dan aan te raden even met het de lessen diplomazwemmen te wachten.

Kwaliteit

De kwaliteit die wij als zwemschool De Oerbron bieden is goed. Als uw kind bij ons afgezwommen is, kunt u hem of haar gerust alleen laten zwemmen. Zoals een docente het verwoordde: “ik wil met een gerust hart op vakantie kunnen gaan:. Zeker als u het volledige traject van A, B en C-diploma heeft gevolgd kan uw kind overall veilig zwemmen. In de zee, rivier, golfslagbad enz.

Vaardigheden

In de loop der tijd is er veel veranderd in de manier van lesgeven. Het accent ligt niet meer op het uitsluitend leren zwemmen, het eindeloos baantjes trekken. Door meer vaardigheden aan te bieden dan voorheen past het Zwem-abc beter bij de veranderende vormen van waterrecreatie; zwembaden met stroomversnellingen en golfslagbaden.

Snelcursus

Dat doen wij niet. De basis om kinderen in de leeftijd van 5 tot ca 7 jaar zwemslagen aan te leren is gebaseerd op het veel oefenen van techniek en conditie. Door herhaling moeten de zwemslagen beklijven. Doel is dat als uw kind in het water valt, hij of zij automatisch de zwemslagen toepast. Bij een snelcursus van een paar dagen of weken  leert uw kind op dat moment zwemmen en krijgt een diploma. Maar daarna moet u zelf regelmatig met uw kind gaan zwemmen om er voor te zorgen dat uw kind het aangeleerde blijft toepassen. Anders wordt het vergeten. De kwaliteit van snelcursussen is discutabel en het kost ook veel geld. Wij krijgen kinderen binnen die een snelcursus voor hun A diploma hebben gevolgd en bij ons hun B-diploma willen behalen. Zonder uitzondering moeten deze kinderen helaas een extra lessen volgen voordat zij een redelijk niveau hebben om af te kunnen zwemmen. Soms blijken kinderen niet eens te kunnen zwemmen.

"Afgelopen week was onze dochter ziek. De week ervoor hebben we een uitermate prettige les gehad bij de Potvissen. Wij zijn komende woensdag weer van de partij.  Onze dochter vindt het prachtig!"