Afzwemdata

De Oerbron organiseert in het wedstrijdbad van het De Miranda het proef- en afzwemmen op een zaterdag. Dat vindt ca. 6 keer per jaar plaats. Eerst gaan de kinderen een proefles doen. We kunnen dan bekijken of ze in staat zijn om af te zwemmen. Is uw kind klaar voor  proef- en/of afzwemmen, dan krijgt u van ons een uitnodiging.

We rekenen € 25 als bijdrage voor het afzwemmen. Dit bedrag kan gestort worden op rekeningnummer NL06 INGB 000 8979299 tnv De Oerbron. Of per plekke contant afgerekend worden. 

Afzwem voorschriften: abc voorwaarden. 


Let op: de tijden zijn aangepast!

Proefzwemmen (tijden onder voorbehoud, let op de bevestiging)

A-diploma       13.30-14.15

B-diploma       14.15-15.00

C-diploma       15.00-16.00


Afzwemmen (tijden onder voorbehoud, let op de bevestiging)

A-diploma       13.30-14.30

B-diploma       14.30-15.30

C-diploma       15.30-16.30

 

Proef- en afzwemdata 2018

Proefzwemmen zaterdag 10 maart
Afzwemmen zaterdag 24 maart

 

Proefzwemmen zaterdag 12 mei
Afzwemmen zaterdag 19 mei

 

Proefzwemmen zaterdag 16 juni
Afzwemmen zaterdag 21 juli

 

Proefzwemmen zaterdag 29 september
Afzwemmen zaterdag 13 oktober

 

Proefzwemmen zaterdag 1 december
Afzwemmen zaterdag 15 december