Afzwemdata

De Oerbron organiseert in het wedstrijdbad van het De Miranda het proef- en afzwemmen op een zaterdag. Dat vindt ca. 6 keer per jaar plaats. Eerst gaan de kinderen een proefles doen. We kunnen dan bekijken of ze in staat zijn om af te zwemmen. Is uw kind klaar voor  proef- en/of afzwemmen, dan krijgt u van ons een uitnodiging.

We rekenen € 25 als bijdrage voor het afzwemmen. Dit bedrag kan gestort worden op rekeningnummer NL06 INGB 000 8979299 tnv De Oerbron. Of per plekke contant afgerekend worden. 

Afzwem voorschriften: abc voorwaarden. 

Proefzwemmen (tijden onder voorbehoud, let op de bevestiging)

A-diploma       14.00-14.45

B-diploma       14.45-15.30

C-diploma       15.30-16.30

Afzwemmen (tijden onder voor behoud, let op de bevestiging)

A-diploma 14:00-15.00

B-diploma 15.00-16.00

C-diploma 16.00-17.00  

 

Proef- en afzwemdata 2017

 

Proefzwemmen zaterdag 25 november
Afzwemmen zaterdag 9 december

 

Proef- en afzwemdata 2018

Proefzwemmen zaterdag 13 januari
Afzwemmen zaterdag 10 februari

 

Proefzwemmen zaterdag 10 maart
Afzwemmen zaterdag 24 maart

 

Proefzwemmen zaterdag 5 mei
Afzwemmen zaterdag 19 mei

 

Proefzwemmen zaterdag 16 juni
Afzwemmen zaterdag 17 juli

 

Proefzwemmen zaterdag 29 september
Afzwemmen zaterdag 13 oktober

 

Proefzwemmen zaterdag 1 december
Afzwemmen zaterdag 15 december