Diplomazwemmen Amsterdam

Het diplomazwemmen is anders dan het ouder- en kind zwemmen.  Bij het ouder- en kindzwemmen hebben wij de volle vrijheid ons eigen programma uit te voeren. Bij het diplomazwemmen ligt dat anders. Dat is meer afgekaderd en moet voldoen aan bepaalde eisen. Binnen een bepaalde tijd moet een prestatie geleverd worden; het behalen van een diploma. Toch zijn we in staat om op onze eigen manier de lessen diplomazwemmen in Amsterdam aan te bieden.

Goed leren zwemmen

Het goed leren zwemmen is in Nederland, met ons vele water, letterlijk van levensbelang. Niet alleen vanwege de eigen veiligheid of die van anderen maar ook omdat veel vrije tijdsbesteding en sport direct of indirect met water te maken hebben. Daarom kiezen veel mensen ervoor hun kind zo snel mogelijk aan te melden voor zwemlessen. Het behalen van een diploma geeft vertrouwen, zowel voor het kind als voor de ouders.

Plezier in het zwemmen

Voorop staat de persoonlijke benadering vanuit de visie dat kinderen ook plezier in het zwemmen moeten hebben. Kinderen die met tegenzin naar het zwembad gaan, leren minder snel en krijgen een weerzin tegen het zwembad en water in het algemeen. Dat kan niet de bedoeling zijn.

"Maak ik meteen van het moment gebruik om aan te geven dat ik erg enthousiast ben! Wat een liefdevolle bedreven juffen (en meester) die in korte tijd ver komen. Top!"

Traject diplomazwemmen in Amsterdam

U start met een voorbereidende groep diplomazwemmen de Potvissen. Deze groep is verdeeld in 2 niveaus: niet watervrij en niet watervrij. Onder watervrij verstaan wij dat kinderen zonder drijfmiddelen kunnen drijven, onder water durven te gaan en zelfstandig eenvoudige opdrachten kunnen uitvoeren. Kinderen hebben van nature een eigen drijfvermogen. In de Potvissen lessen gaan we de kinderen dat samen met de ouders ontwikkelen. Deze lessen doen we samen met een ouder in het water. Als uw kind zelfstandig kan drijven, dan nemen we afscheid van de ouders. Hoe lang dat duurt is afhankelijk van het ontwikkeling van uw zoon of dochter. Daarna kan er doorgestroomd worden naar de Zeesterren groepen waarin we afzonderlijke zwemslagen beoefenen op weg naar het A-diploma.

Meer informatie over het diplomazwemmen in Amsterdam