Zwembadprotocol

Covid-19

Protocol voor zwembaden

voorbereiding, aankomst en vertrek

Algemeen

Om het zwembadbezoek voor ouders, kinderen en andere betrokkenen zo veilig mogelijk te laten verlopen zijn er een aantal richtlijnen opgesteld. Lees deze goed door en volg de aanwijzingen op van het personeel van de Oerbron op. Scroll naar beneden voor specifieke aanwijzingen per zwembad (Reade, Doelgroepenbad De Mirandabad en Wedstrijdbad De Mirandabad voor proef- en afzwemmen). Voor zwembad de Werf wordt een nieuw protocol gemaakt.

Veiligheid en hygiëne regels

 • Blijf thuis als u één van de volgende (milde) symptomen hebt; neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid of koorts
 • Blijf thuis als iemand in uw huishouden koorts heeft (vanaf 38 graden) en/of benauwdheidsklachten heeft totdat iedereen weer hersteld is
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van ieder ander persoon buiten uw huishouden (uitgezonderd kinderen tot en met 12 jaar)
 • Draag een mondkapje 

Hygiëne in het zwembad
De zwembaden worden door de beheerders elke ochtend schoongemaakt en gedesinfecteerd. Na elke groep zullen de deurklinken  van kleedkamers en wc’s met een medisch desinfectie middel afgenomen worden.

Voorbereiding voordat u naar het zwembad gaat

 • Neem een mondkapje mee
 • Ga thuis naar de wc. We willen het wc bezoek in het zwembad zoveel mogelijk beperken.
 • Zorg ervoor dat uw kind al thuis de zwemkleding aantrekt
 • Zorg voor makkelijke kleding als joggingbroek, slippers, klittenband schoenen om het omkleden makkelijk te laten verlopen. Ook voor uzelf als ouder als u meezwemt met uw kind
 • Neem een grote tas mee voor de kleding en handdoek (belangrijk)
 • Was de handen 20 seconden voordat u vertrekt.
 • Wees uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig
 • Leg uw kind uit wat de bedoeling is en dat u als ouder niet mee het zwembad in gaat
 • Volg de instructies van het personeel van de Oerbron op

Protocol Zwembad De Werf

Diplomazwemmen in zwembad De Werf zonder ouders

Het zwembad De Werf is onderdeel van zorginstelling Cordaan. Houd rekening met de bewoners en volg de aanwijzingen op van personeel. Bij lessen op de zondag delen wij de kleedkamers. Maak alleen gebruik van de door ons aangegeven kleedkamers.

Als volgt het stappenplan voor voorbereiding, aankomst en vertrek:

Aankomst

 1. De kinderen gaan 5 minuten vóór tijd naar binnen en trekken de schoenen uit in de hal
 2. De kinderen begeven zich naar de kleedkamers en trekken de kleding uit (zwemkleding dienen de kinderen al aan te hebben) Een ouder kan mee om de kinderen te begeleiden. Overleg dit als ouders onderling zodat er niet te veel volwassen in het gebouw zijn. Een mondkapje is verplicht. Houdt altijd 1.5 meter afstand.
 3. Ouders verlaten het terrein van De Werf
 4. De docente haalt de kinderen op uit de kleedkamer

Vertrek

 1. De kinderen kleden zich om in de kleedkamers. Douchen is niet mogelijk
 2. Eén ouder per kind is toegestaan om de kinderen te helpen aankleden zo lang daar voldoende ruimte voor is (max. 4 ouders per kleedkamer, de hal). Overleg eventueel onderling dat 1 ouder meerdere kinderen kan helpen. 
 3. Blijf niet langer in de kleedkamers dan nodig. Maak ruimte voor de volgende groep.

Bijzonderheden zondagmiddag:
Tussen 14.45 en 15.15 kan er alleen gebruik worden gemaakt van kleedkamer 1. Dit in verband met de bewoners van Cordaan die voor ons zwemmen. Let goed op dat uw kind de juiste kleedkamer gebruikt!

Ouder en kindzwemmen en diplomazwemmen met ouder

In het geval van het Ouder en kindzwemmen is het van belang dat het gezin (het koppel van 1 ouder en 1 kind) 1,5 meter afstand van andere gezinnen en de docente houden. Om de regel te handhaven in het zwembad zullen er minder leerlingen per groep les krijgen.

Aankomst 

 1. Ouders dragen een mondkapje in de hal en kleedkamers.
 2. Ouders en kinderen betreden maximaal 10 minuten voor de les het zwembad gebouw (per kind is 1 ouder toegestaan)
 3. Trek de schoenen uit in de hal
 4. De ouders en kinderen kleden zich uit in de kleedkamers (max. 4 gezinnen per kleedkamer, wijk anders uit naar de andere kleedkamer)
 5. 1 minuut vóórdat de les begint gaan de ‘gezinnen’ naar de zwembadruimte en verzamelen aan de zijkant van het zwembad (met voldoende afstand)
 6. Gezinnen in de eerdere les kunnen dan het zwembad verlaten en naar de kleedkamer
 7. Gezinnen van de nieuwe les kunnen dan het zwembad betreden

Tijdens de les

 1. De docente en gezinnen houden 1,5 meter afstand van elkaar
 2. Het is niet toegestaan om te zingen/schreeuwen
 3. Volg altijd de aanwijzingen van de docente op

Vertrek

 1. Aan het einde van de les verlaten de ouders en kinderen direct het zwembad en houden afstand van de nieuwe groep
 2. Douchen is niet mogelijk
 3. De ouders en kinderen kleden zich om in de kleedkamers (max. 4 gezinnen per kleedkamer, wijk wanneer nodig uit naar een andere kleedkamer)
 4. Trek de schoenen aan in de hal
 5. Blijf niet langer in de kleedkamers dan nodig. Maak ruimte voor de volgende groep.

Bijzonderheden zondagochtend:
In verband met de zwemlessen van de bewoners van Cordaan dient kleedkamer 2 om 10.45 leeg te zijn. Wijk eventueel uit naar kleedkamer 1 of de hal.

Previous
Next

Protocol doelgroepenbad van De Mirandabad

Het doelgroepen bad bevindt zich rechts van het De Mirandabad en heeft een eigen ingang.

Diplomazwemmen zonder ouder in De Mirandabad

Aankomst Diplomazwemmen zonder ouder

 1. Ouders en kinderen verzamelen zich voor de ingang van het zwembad en houden 1,5 meter afstand van elkaar.
 2. 5 minuten vóór aanvang van de les gaan de kinderen naar binnen. Ouders blijven buiten.
 3. De kinderen trekken de schoenen uit in de hal.
 4. De kinderen kleden zich om in de kleedkamer (zwemkleding dienen zij al aan te hebben).
 5. De docente haalt de kinderen op uit de kleedkamer.

Vertrek Diplomazwemmen zonder ouder

 1. Na de les verlaten de kinderen het zwembad. Douchen is niet mogelijk.
 2. De kinderen kleden zich aan in kleedkamer 2
 3. De kinderen gaan naar de uitgang en worden buiten opgevangen door 1 ouder.
 4. Blijf niet langer voor de ingang staan dan nodig

Hieronder een plattegrond van het doelgroepen bad van het De Miranda met looprichting en kleedkamers voor aankomst en vertrek.

Previous
Next

Ouder en Kindzwemmen & Diplomazwemmen met ouder in De Mirandabad

Aankomst Ouder en Kindzwemmen 

 1. Ouder dragen een mondkapje op in de hal en kleedkamers.
 2. 1 Ouder en  1 kind komen 10 minuten voor aanvang van de les tot aan de schuifdeur.
 3. Trek uw schoenen uit in de hal. Houd daarbij 1,5 afstand.
 4. U kleedt zich om in 1 van de kleedkamers. Maximaal 4 koppels per kleedkamer. Wijk uit naar de andere kleedkamer wanneer nodig.
 5. Betreedt de zwembadruimte 1 minuut voor dat de les begint en wacht rechts aan de zijkant van het zwembad tot de eerdere groep het bad heeft verlaten.

Vertrek Ouder en Kindzwemmen 

 1. Verlaat op aanwijzing van de docente het zwembad en loop direct naar de kleedkamer.
 2. Zet het mondkapje op.
 3. Er kan helaas niet gedoucht worden, dat zal voorlopig thuis moeten gebeuren.
 4. Blijf niet langer in de kleedkamers dan nodig! Maak ruimte voor de volgende groep.

Hieronder een plattegrond van het doelgroepen bad van het De Miranda met looprichting en kleedkamers voor de voorbereiding, aankomst en vertrek.

Previous
Next

Protocol diplomazwemmen in zwembad Reade

Belangrijk: Reade is een zorginstelling.
Voor Reade hebben wij een protocol ontwikkeld wat goedgekeurd is door het zwembad. Het is zeer belangrijk dat u dit protocol volgt, anders mogen wij geen zwemlessen geven.

Voor de veiligheid van patiënten van Reade wordt voor de zwemlessen van de Oerbron de ingang van de parkeergarage gebruikt, NIET de hoofdingang.
Het dragen van een mondkapje is verplicht.

Diplomazwemmen zonder ouders

Aankomst

 1. Kom op tijd. Kinderen gaan via de trap van de parkeergarage naar binnen. Eén ouder (met mondkapje) kan mee om alle kinderen te begeleiden. Overleg dit als ouders onderling. Er dienen zo min mogelijk volwassen in het gebouw zijn.
 2. Kinderen trekken de schoenen uit op de gang.
 3. In de aangegeven kleedkamers trekken de kinderen de kleding uit. In het weekend zijn ook de kleedkamers van de sporthal te gebruiken (zwemkleding dienen de kinderen al aan te hebben).
 4. Eventuele ouders verlaten direct na het omkleden het terrein van Reade. Het is niet toegestaan te kijken of te wachten in het gebouw van Reade.
 5. Kinderen verzamelen zich aan de rechterzijde van het zwembad tot ze op aanwijzing van de docent het water in mogen.

Vertrek

 1. Kinderen begeven zich naar de kleedkamers.
 2. Alléén als kinderen zich niet zelfstanding kunnen omkleden mag een ouder (met mondkapje) helpen met omkleden mits er voldoende ruimte is in de kleedkamers. (max.4 ouder-kind koppels per kleedkamer). Wijk anders uit naar een andere kleedkamer. In het weekend zijn ook de kleedkamers van de sporthal te gebruiken.
 3. Vertrek na het omkleden direct. Blijf niet langer in de kleedkamers dan nodig. Gebruik de trap van de parkeergarage.

Ouder en kindzwemmen en Diplomazwemmen met ouders (Potvissen)

Aankomst

 1. U zet het mondkapje op voordat u het gebouw betreed.
 2. U gaat samen met uw kind via de trap van de  parkeergarage naar binnen. 
 3. Trek uw schoenen uit op de gang.
 4. In de aangegeven kleedkamers kleed u zich om (max.4 ouder-kind koppels per kleedkamer). In het weekend zijn ook de kleedkamers van de sporthal te gebruiken. Zwemkleding dient u al aan te hebben zodat de kleedkamers korter bezet zijn.
 5. In zwemkleding loopt u via de gang naar de achterste klapdeuren naar de zwembadruimte. U wacht aan de rechterzijde van het zwembad tot de eerdere groep het bad heeft verlaten en de docente aangeeft dat u het water in mag.

Vertrek

 1. Verlaat aan het einde van de les direct het zwembad.
 2. Ouders die de kleedkamer 3 & 4 gebruiken lopen als eerste door de kleedkamers 1&2 naar de eigen kleedkamer.
 3. Zet het mondkapje op.
 4. Vertrek na het omkleden direct. Blijf niet langer in de kleedkamers dan nodig. Gebruik de trap van de parkeergarage.
Previous
Next

Proef- en Afzwemmen in het wedstrijdbad van De Mirandabad

Het proefzwemmen vindt plaats in het wedstrijdbad van De Mirandabad. U kunt de hoofdingang betreden. Bij de poortjes staat een medewerker van de Oerbron om u welkom te heten en de route uit te leggen. Bekijk alvast de afbeeldingen onder de tekst.

Veiligheid

 • Draag een mondmasker.
 • Houdt 1,5 meter afstand van andere ouders en personeel van de Oerbron.
 • Volg aanwijzingen op van personeel van de Oerbron en De Mirandabad.

Voorbereiding

 • Ouders en kinderen wassen thuis de handen 20 seconden.
 • Plan een wc bezoek voor vertrek.
 • De kinderen trekken thuis alvast de zwemkleding en de extra kleding aan.
 • Bereidt uw kind voor op de aangepaste situatie.
 • Eén ouder begeleid het kind.

Aankomst

 1. Bij de poortjes meld u zich aan bij de werknemer van de Oerbron.
 2. U volgt de route langs de kluisjes naar het wedstrijdbad. In de zwembadruimte gaat u naar links.
 3. De kinderen verzamelen zich bij de springplank.
 4. De ouders nemen plaats op de stoelen bij de s-vormige stenen bank.

Vertrek

 1. Na het zwemmen verlaat u met uw kind direct het zwembad. Er kan niet gedoucht worden.
 2. U neemt de trap omhoog richting het recreatiebad, loopt langs de douches en neemt de trap naar beneden.
 3. Kleed uw kind om in de kleedkamers en verlaat De Mirandabad.
Oerbron looproute proef- en afzwemmen in het wedstrijdbad van De Mirandabad
Add to cart