• Home
  • Workshops en trainingen

Workshops en trainingen

De Oerbron organiseert workshops en traningen over het bevallen in water voor ziekenhuis personeel, verloskundigen, doula's, studenten en iedereen die zie zich betrokken voelt bij het proces van zwangerschap en bevalling.

  • workshop over bevallen in water voor verloskundigen
  • training voor ziekenhuispersoneel over het gebruik van bevallings baden en het bevallen in water
  • workshops rondom de ontwikkeling van het ongeboren kind

We kunnen ook workshops en trainingen op maat aanbieden. Neem daarvoor contact met ons op. Naast een uitgebreide powerpoint presentatie nemen we een bevalbad en informatie materiaal mee. 

Inschrijving cursussen, trainingen en workshops

Inschrijving voor een sessie, workshop of cursus gebeurt door het opgeven van naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres (indien aanwezig). U kunt zich alleen per e-mail of via het inschrijfformulier aanmelden. Door het opgeven voor een van deze activiteit ontstaat er een overeenkomst met De Oerbron of met de trainer die de activiteit geeft. Hiermee is de deelnemer het totale cursusbedrag verschuldigd, dat op de bankrekening NL 06 INGB 000 8979299 van De Oerbron kan worden overgemaakt.

Betaling

Tenzij anders is overeengekomen dient betaling vóór aanvang van de activiteit te gebeuren.

Annulering

  1. U kunt een activiteit annuleren door dit uiterlijk 48 uur van tevoren te melden. Dit kunt u schriftelijk of per e-mail doen maar is pas geldig als wij u afmelding bevestigd hebben. Soms komt een mail of brief niet aan. Heeft u geen bericht van ons ontvangen dan is uw afmelding niet ontvangen en zult u het cursusgeld alsnog moeten betalen.
  2. Maakt u geen gebruik van ons aanbod en heeft u zich niet afgemeld dan dient u het cursusgeld alsnog te voldoen.
  3. Restitutie is, indien niet eerder overeen gekomen, onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Kosten van huur ruimte of zwembad, docenten en materialen zullen echter wel doorberekend worden
  4. De Oerbron is gerechtigd de annuleringsvoorwaarden per activiteit aan te passen, afhankelijk van de annuleringsvoorwaarden van de locatie waar de activiteit gegeven wordt en de voorwaarden van de trainer.