Afzwemdata

 

De Oerbron organiseert in het wedstrijdbad van het De Miranda het proef- en afzwemmen op een zaterdag. Dat vindt ca. 6 keer per jaar plaats. Eerst gaan de kinderen een proefles doen. We kunnen dan bekijken of ze in staat zijn om af te zwemmen. Is uw kind klaar voor  proef- en/of afzwemmen, dan krijgt u van ons een uitnodiging.

We rekenen € 25 als bijdrage voor het afzwemmen. Dit bedrag kan gestort worden op rekeningnummer NL06 INGB 000 8979299 tnv De Oerbron. Of per plekke contant afgerekend worden. 

Afzwem voorschriften: abc voorwaarden. 


Let op: de tijden zijn aangepast!

Proefzwemmen (tijden onder voorbehoud, let op de bevestiging)

A-diploma (groep 1)  13.30-14.00 

A-diploma (groep 2)  14.00-14.30

B-diploma                 14.30-15.30

C-diploma                 15.30-16.30


Afzwemmen (tijden onder voorbehoud, let op de bevestiging)

A-diploma (groep 1)  13.30-14.15

A-diploma (groep 2)  14.15-15.00

B-diploma                 15.00-15.45

C-diploma                15.45-16.30


 

Proef- en afzwemdata 2019

Proefzwemmen zaterdag 9 november
Afzwemmen zaterdag 14 december


Proef- en afzwemdata 2020

Proefzwemmen zaterdag 8 februari
Afzwemmen zaterdag 29 februari

 

Proefzwemmen zaterdag 4 april
Afzwemmen zaterdag 25 april

 

Proefzwemmen zaterdag 6 juni
Afzwemmen zaterdag 20 juni

 

Proefzwemmen zaterdag 28 november
Afzwemmen zaterdag 19 december