fbpx

lesgegevens

Diplomazwemmen

Informatie over onze lessen

lessen en betaling

Doorlopende lessen

Wij maken geen gebruik van een cursusvorm. De lessen lopen door. De docente stuurt u door naar een nieuwe groep als uw kind door kan naar het volgende niveau.

Betaling

Het Diploma zwemmen kost €17,50 per les.  We beginnen altijd met een gratis proefles. Als u definitief bij ons zwemt, dan rekenen we  €10 eenmalige inschrijfkosten. Het lesgeld wordt maandelijks via automatische incasso afgeschreven. 

Afwezigheid

Mocht u een les niet kunnen komen, laat het ons dan even weten. De zwemdocenten houden de presentie en ontwikkeling van uw kind bij. Het is helaas niet mogelijk lessen in te halen. We maken een uitzondering voor kinderen die langere tijd ziek zijn. Neem contact met ons op als dit het geval is.

Niet doorgaan van lessen

Als de docente niet in de mogelijkheid is om les te geven dan zorgen wij voor vervanging. Wanneer een les niet door kan gaan dan proberen wij de les op een ander tijdstip in te halen.

Mocht een les niet door gaan en het lukt niet (door zwembad of planning) deze te vervangen, dan is er sprake van overmacht. Te denken valt aan storm (schade), elektriciteitsstoringen, aanslagen en andere rampen. De les vervalt dan. Eventuele restitutie van lesgelden wordt verdisconteerd met het bedrag van de aankomende betaalronde.

Zwemles opzeggen

De zwemlessen zijn doorlopend. Dat betekend dat u ieder moment kunt instromen maar ook kunt opzeggen. Let op: Wij hanteren een maand opzegtermijn. U dient op te zeggen via de mail. De opzegging is pas definitief zodra de Oerbron deze bevestigd heeft.

Spullen kwijt

Neem zo min mogelijk waardevolle spullen mee naar het zwembad. Waardevolle spullen kunt u in een kluisje doen of meenemen naar de zwembadruimte. Mocht u kleding of andere spullen kwijt zijn: in elk zwembad hebben wij een mand met gevonden voorwerpen. U kunt de docente vragen om daar even in te kunnen kijken. Waardevolle spullen als brillen, horloges en mobiele telefoons geven wij af bij de receptie van het zwembad of nemen wij mee naar huis.

Huisregels

Voor ieders veiligheid, de goede orde en vanuit hygiënisch oogpunt hebben het zwembad en de Oerbron een aantal regels opgesteld over het reilen en zeilen in en rond het zwembad. U bent verplicht zich aan deze regels te houden en de aanwijzingen van docenten op te volgen. Zie hiervoor onze Huisregels.

DE OERBRON

ZWEMSCHOOL

Add to cart