Waterbevalling in het ziekenhuis

Bevallen in bad kan in Nederland in steeds meer ziekenhuizen. Een aantal ziekenhuizen heeft een bevalbad of biedt de mogelijkheid uw eigen bad mee te nemen. En er zijn inmiddels ziekenhuizen die ook vrouwen in bad laten bevallen ook al is er sprake van een medische indicatie (AMC). Voor een lijst van ziekenhuizen die een bad bevalling begeleiden, die zelf een bad hebben of waar u een eigen bad mee naar toe kunt nement kunt contact op nemen via info@oerbron.nl. De Oerbron heeft inmiddels aan een aantal ziekenhuizen een verkocht en levert de pakketten om er voor te zorgen dat u ook in het ziekenhuis fijn en veilig kunt bevallen. 

Bevallen in bad?

Meer en meer ziekenhuizen bieden de mogelijkheid om in water te bevallen. Er zijn ziekenhuizen die een eigen bad aanbieden of je kunt een eigen bad meenemen. Helaas is dat nog niet in alle ziekenhuizen het geval. De belangrijkste oorzaak is  dat er in die ziekenhuizen geen beleid is op dit gebied. Er is geen overeenstemming over de mogelijkheid om in water te bevallen. We kennen verhalen van vrouwen die informeren of men een bad mee kan nemen en van de dienstdoende gynaecoloog horen dat het geen probleem is. Bij een volgend contact met een andere gynaecoloog wordt gezegd dat men geen bevallingen in water ondersteunt.

ziekenhuis bevalling
Waterbevalling in het ziekenhuis

Soms heeft ziekenhuis  een andere kijk op zwangere vrouwen. Door ingestuurd te worden door de verloskundige is de zwangere patiënt geworden. Zij wordt door het ziekenhuis behandeld als een zieke waarvoor een standaard procedure bestaat. Opgemerkt dient te worden dat dit beeld aan het kantelen is.

Gebrek aan informatie over waterbevallingen

Een andere reden is dat men veelal niet goed op de hoogte is en vreest voor lekkages en infecties. Dit terwijl het infectiegevaar in water net zo groot is als op land en zeker minder dan in een ziekenhuis. Onderzoek heeft uitgewezen dat de overdraagbaarheid van water vele malen lager is.

Lekkages zijn niet aan de orde. Onze baden lekken niet. Gelukkig zijn er ook gynaecologen en ziekenhuizen die de voordelen van een waterbevalling wel weten te waarderen. Lichtend voorbeeld is de bevalkliniek van de Belgische gynaecoloog dokter Ponette. In deze kliniek bevalt 80% van de vrouwen in water. Ook baby’s in stuit, grote baby’s en tweelingen worden in water geboren.