Verloskundigen

Samenwerking

Hoewel het idee van een bevalling thuis in water steeds meer ingang vindt, geldt dit helaas niet voor alle verloskundigen. Het kan voorkomen dat het niet mogelijk is een verloskundige in je woonplaats te vinden die wil assisteren bij een badbevalling. Dit kan een teleurstellende ervaring  zijn. U zal dan op zoek moeten gaan naar een andere verloskundige bij uin de buurt. In de meeste gevallen kunt u overstappen naar een andere verloskundige. Sommige verloskundigen die zelf geen waterbevallingen doen verwijzen door naar collega's die deze mogelijkheid wel bieden.

De Oerbron heeft een lijst met verloskundigen in Nederland die positief staan tegenover het bevallen in water. U kunt contact met ons opnemen per e-mail. Vermeld dan ook de woonplaats en postcode. Dat vergemakkelijkt voor ons het zoeken naar een geschikte verloskundige.

Naast de onderstaande verloskundigen, waarmee ons nauw centrum samenwerkt, zijn er meerdere verloskundigen die een waterbevalling begeleiden. Die gegevens kunt u vind bij onze links.