Verloskundigen

Samenwerking

Hoewel het idee van een bevalling thuis in water steeds meer ingang vindt, geldt dit helaas niet voor alle verloskundigen. Het kan voorkomen dat het niet mogelijk is een verloskundige in je woonplaats te vinden die wil assisteren bij een badbevalling. Dit kan een teleurstellende ervaring voor jou als zwangere zijn. U zal dan op zoek moeten gaan naar een andere verloskundige bij je in de buurt. In de meeste gevallen kunt u overstappen naar een andere verloskundige. Sommige verloskundigen die zelf geen waterbevallingen doen verwijzen door naar collega's die deze mogelijkheid wel bieden.

De Oerbron heeft een lijst met verloskundigen in Nederland die positief staan tegenover het bevallen in water. U kunt contact met ons opnemen per e-mail. Vermeld dan ook de woonplaats en postcode. Dat vergemakkelijkt voor ons het zoeken naar een geschikte verloskundige.

Naast de onderstaande verloskundigen, waarmee ons nauw centrum samenwerkt, zijn er meerdere verloskundigen die een waterbevalling begeleiden. Die gegevens kunt u vind bij onze links.

Marieke Verschelling

Tel: 06-11056287
Email: mariekeverschelling@gmail.com

Bevallen is....: in de overgave gaan. Moeder natuur neemt je als het ware aan de hand mee en de kunst is om je, als barende vrouw, mee te laten gaan. Voorwaarde om je over te kunnen geven aan de kracht van de weeën, is ontspanning, warmte en veiligheid. Mijn werkwijze is om in de maanden voorafgaand aan je bevalling samen te onderzoeken wat jij nodig hebt om deze ontspanning en veiligheid te bereiken. Zodat je van hieruit contact kan maken met je innerlijk kompas en je oerkracht. Warm water met haar omhullende werking kan daar - voor of tijdens je bevalling - een prachtig hulpmiddel bij zijn.

Inzetbaar in een straal van 50 km rondom Culemborg

Jooske van Rijssel

Tel: 06-16602316
Email: info@praktijklafuente.nl

La Fuente is een praktijk waar je terecht kunt vanaf de zwangerschapswens tot ver na de geboorte van jullie kind(eren). Het is een praktijk met als basis een vroedvrouwpraktijk. Hier staan persoonlijke begeleiding, ruimte voor je gevoel en het krijgen van vertrouwen centraal. De praktijk heeft veel ervaring met waterbevallingen en ziet de geboorte niet als een los proces, maar als een belangrijke gebeurtenis in jullie leven. Een vrouw wil ik steunen in haar kracht, begeleiden in haar proces en in relatie met haar partner en hun kind. Voor mij is het daarom heel belangrijk om elkaar te leren kennen en weten waar jullie op dit moment bewegen in jullie leven. Denk aan je jeugd, je relatie, seksualiteit, ouders worden enzovoort. Alle gevoelens beïnvloeden de zwangerschap en de bevalling. Het is heel fijn om daar open in te zijn naar elkaar en zo samen naar de bevalling toe te werken.